• Gebruik van verschillende steen-soorten en -vormen.
    Gebruik van verschillende steen-soorten en -vormen.
  • Aanleg stenen rondom obstakels
  • Aanleg van stenen op verschillende hoogten

Diensten: Aanleg afwatering / drainage

Gronden waar te veel water in zitten worden 'waterzieke' gronden genoemd. De enige mogelijkheid om iets aan deze gronden te doen is door de afvoering van het water, de drainage, beter te regelen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de afwatering te verbeteren, de bodemstructuur aan te passen of door hoogteverschillen aan te brengen. Tuinaanleg & Onderhoudsbedrijf E. Stuivenberg kan u helpen om de drainage aan te leggen of beter te regelen.